MANTIS

Zaprojektowane i wyprodukowane przez MORO Aratri wały MANTIS zapewniają optymalne zagęszczenie
i wyrównanie gleby. Przeznaczone są nie tylko do uprawy przedsiewnej, do idealnego przygotowania podłoża do
siewu, ale także do uprawy pożniwnej, aby pomóc w zagęszczeniu i napowietrzeniu gleby, co z kolei skutkuje
doskonałym kiełkowaniem roślin.