XTL

Jednotarczowy odśrodkowy dystrybutor soli.

Szerokość rozrzutu od 6 do 14 metrów.