COLLECTOR SERIE 500

Heder collector 500 został stworzony do zbioru produktów, które wymagają dojrzewania nasion w glebie, w pokosie, zarówno na obszarach płaskich (gdzie wydajność jest maksymalizowana), jak i na terenach pagórkowatych z wysokimi zboczami, roślinami i trudnym dostępem do terenu lub przejściami.

DODATKOWA KARTA TECHNICZNA

SZEROKOŚĆ NAGŁÓWKA SZEROKOŚĆ CIĘCIA WZROST DŁUGOŚĆ WAGA
6,00 m² 5,00 m² 1,10 m² 2,33 m² 1,540 kg