FERTI

FERTI rozsiewacze są skierowane do operatorów profesjonalnych i na wykonawców zewnętrznych ze względu na ich wysoką wydajność w dystrybucji nawozów na dużych odcinkach ziemi. Standardowy zbiornik ma pojemność ładunkową 1500 litrów, którą można zwiększyć do 3200 litrów, po prostu dodając w dowolnym momencie rozszerzenie. Dostarczone z maszyną schematy rozsiewu umożliwiają operatorowi regulację szerokości roboczej i obciążenia nawozu dla szerokości rozrzutu do 36 m .

FERTI rozsiewaczy umożliwić normalne smarowania, rozprzestrzenienia późno (która jest niezbędna, gdy jest to konieczne do zapłodnienia obszary, w których rośliny osiągną wysokość) i wywołujący rozprzestrzenianie krawędzi.