MAISFLOW SERIES ZF 870/875

Nagłówek maisflow 8 rzędów został wyprodukowany do zbioru kukurydzy w średnich/dużych posiadłościach charakteryzujących się normalnymi warunkami gruntowymi, np. Rozległe równiny o łagodnych zboczach terenu. Głowica może być używana na terenach pagórkowatych o niewielkim nachyleniu terenu. Dostępna jest w modelu stałym i z 2 różnymi międzyrzędami: 70 i 75.

DODATKOWA KARTA TECHNICZNA

STAŁE/SKŁADANE TYP MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ (M) WAGA (KG) INTER-RZĘD NUMER WIERSZA
NAPRAWIŁ 6,00 2800 70 / 75 8