POLI 50

AKTUALNE CECHY TECHNICZNE:

 • Maszyna modulowana i wymienna
 • Zbiornik z polietylenu z całkowitym opróżnieniem
 • Zbiornik do obiegu urządzenia czyszczącego
 • Zbiornik do czyszczenia ręcznego
 • Poziom zewnętrzny
 • Rama stalowa ocynkowana na gorąco
 • Przekładnia napędowa
 • Śruba nylonowa
 • Podwójny kontrolka hydraulicznego rozprowadzenie montaż w trójstronnym ramie
 • Zewnętrzny filtr zasysania z automatycznym napełnianiem
 • Mieszalnik hydrauliczny
 • Podłączenie do trzech punktów podnoszenia
 • Bez wałka kardana