PRT200

Pojemność : 25 m³

Wydajność :
• KUKURYDZA: 86 ton / 24h (30% – 14%)
• PSZENICA: 119 ton / 24h (20% – 14%)

Zalety :

• Kontrolowana emisja: spaliny nie zanieczyszczają ziarna
• Nie wymaga specjalnych licencji
• Modele mobilne są w pełni autonomiczne i nie wymagają murowania
• Wszystkie mechaniczne i elektroniczne urządzenia zabezpieczające są zgodne z przepisami europejskimi i amerykańskimi
• Konstrukcja, a także wszystkie elementy mechaniczne zostały zaprojektowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów
• Prosta i minimalna regularna konserwacja
• Niskie zużycie
• Możliwość paliw alternatywnych
• Łatwy transport na ciężarówkach przegubowych i kontenerach