TURBO POLI45 CHIOCCIOLE

AKTUALNE CECHY TECHNICZNE:

 • Maszyna modulowana i wymienna
 • Zbiornik z polietylenu z całkowitym opróżnieniem
 • Zbiornik do czyszczenia obwodów
 • Zbiornik do czyszczenia ręcznego
 • Poziom zewnętrzny
 • Rama ze stali ocynkowanej na gorąco
 • Zewnętrzny filtr zasysania z automatycznym napełnianiem zbiornika
 • Brak zabezpieczenia zbiornika regulator ciśnienia i zdalny dystrybucja z ciągnika
 • Mieszalnik hydrauliczny
 • Metal ocynkowany na gorąco podwójny przenośnik wymienny z działem lub przenośnikiem „Podwójnym”
 • Podwójny wirnik odśrodkowy regulowany ręcznie
 • Z trzecim punktem wspornika