XLS

Jednotarczowy odśrodkowy dystrybutor soli.

Szerokość rozrzutu od 6 do 18 metrów.